Sveriges befolkning beräknas nå 11 miljoner 2029

Uppdaterad: 28 april, 2020 12:24

Idag är antalet dödsfall i spåren av coronaviruset något man läser och pratar om dagligen. Men trots detta väntas Sverige nå en befolkningsmängd på 11 miljoner invånare år 2029.

I december 2029 beräknas antalet invånare i Sverige ha stigit med 700 000 personer. Detta innebär att Sveriges totala invånarmängd då kommer att överstiga 11 miljoner, detta enligt ny statistik ifrån SCB som visar på befolkningsökningen under 2020-talet.

Det väntas födas runt 120 000 barn per år under decenniet, detta en ökning på drygt 5 000 jämfört med 10-talet. Det beror främst på att den stora andelen personer födda runt 90-talet nu nått åldern där många blir föräldrar.

Det väntas även att ca. 110 000 personer kommer invandra till Sverige om året, vilket är lägre än under 10-talet. Och SCB beräknar att ungefär 63 000 kommer att lämna landet årligen. Detta beror på att allt fler första- och andra generationens invandrare förväntas flytta tillbaka till sina ursprungsländer.

En annan stor anledning till en skjutande befolkningsökning är att livslängden ökar. Antalet personer över 80, samt de fyllda 100, beräknas ha ökat med över 50% år 2029, vilket innebär att det i Sverige kommer bo drygt 800 000 personer över 80 års ålder. Detta trots att antalet döda beräknas öka med drygt 5000 årligen, då ungefär 95 000 personer.

Medelåldern för avlidna personer i Sverige väntas öka från 84,7 år för kvinnor och 81,3 år för män till 85,7 för kvinnor och 82,8 år för män. En ökning på 1 år för kvinnor och 1,5 år för män.

Källa: SCB