Hedda Care fortsätter med omstridda coronatester

Foto: TT

Uppdaterad: 29 april, 2020 10:45

I dagsläget finns inga antikroppstester som kan rekommenderas till allmänheten, enligt Folkhälsomyndigheten. Trots det forsätter vårdcentralen Hedda Care att erbjuda tester för 950 kronor styck.

Efter en genomgången virusinfektion bildar kroppen oftast antikroppar mot smittämnet och med lite tur blir den drabbade immun mot sjukdomen. Samma sak tros gälla för covid-19, förbehållet att ingen hittills vet om man blir immun, eller hur länge en eventuell immunitet varar. Om så är fallet skulle det öppna för möjligheten att inte bli sjuk igen och att kunna umgås med sina äldre nära och kära utan risk att smitta dem.

 

Men enligt statsepidemiologen Anders Tegnell finns det i dag inga tester som är tillräckligt väl validerade för att de ska kunna användas av privatpersoner.

– Det finns i dag ingen av de här aktörerna som har tester som vi tycker att vi kan rekommendera. De flesta av de här testerna faller på det vi kallar för validering, det vill säga var gränsen som visar om man haft sjukdomen eller inte går, säger han. De flesta är rätt säkra på att om man får ett positivt test så har man verkligen haft sjukdomen, men de är dåliga på att hitta alla som haft den. Det missar väldigt många. Framför allt vet vi alldeles för lite för att säga på individnivå vad det skulle betyda för den här individens immunitet och risken att få sjukdomen igen. Där fattas ganska mycket kunskap.

 

Läkemedelsverket avråder också från sådana tester. Enligt myndigheten kan de vara direkt farliga. Trots det erbjuder den privata vårdcentralen Hedda Care i Stockholm dylika tester där privatpersoner för 950 kronor kan få reda på om de har antikroppar mot coronaviruset.

 

Enligt Hedda Care är det Åke Lundkvist, professor vid institutionen för medicinsk biokemi vid Uppsala universitet och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, som ligger bakom testet.

 

När TT tidigare kontaktade Björn Olsen förnekade han att han skulle rekommendera testet för privatpersoner, och att han har blivit lurad av Hedda Care. Hans namn försvann, men efter någon dag dyker det återigen upp på företagets hemsida. Hedda Care skriver att Björn Olsen varit med i testets utformning från allra första början, och att han säger sig ha blivit felciterad av TT:s journalist. Intervjun är dock inspelad och citaten är korrekta. När TT kontaktar Björn Olsen säger han att han inte vet huruvida citaten är korrekta eller inte, eftersom han inte läst artikeln.

 

Enligt Hedda Care är det aktuella testet validerat och publicerat i den vetenskapliga tidskriften Infection Ecology & Epidemiology – där Björn Olsen själv är chefredaktör.

 

TT: Du är chefredaktör för tidskriften Infection Ecology & Epidemiology, IEE, där valideringen av antikroppstestet är publicerad. Ser du att det kan finnas en jävsproblematik?

 

Inte alls eftersom jag inte var inblandad i testet och inte heller medförfattare till studien, skriver Björn Olsen i ett mejl.

 

Som svar på själva kärnfrågan, om testet är så pass tillförlitligt att man kan vara säker på att inte smitta exempelvis sina gamla föräldrar i fall svaret blir positivt, svarar Björn Olsen att det inte är klarlagt i dagsläget.

 

Författaren Camilla Läckberg är delägare i Hedda Care. Hon säger till Dagens Nyheter att hon motsatt sig försäljningen av dessa till privatpersoner. En annan delägare, läkaren Sara Löfgren, säger att vårdcentralen alltid informerar kunderna om att de inte kan klassa sig själva som immuna om testet är positivt.

 

Trots det skrev Hedda Care fram tills alldeles nyligen på sin hemsida om testsvaret påvisar antikroppar:

 

“Det betyder att du har varit smittad av viruset men att du inte är smittsam. Din kropp har byggt upp antikroppar mot viruset vilket ger dig immunitet.”

 

TT har under lång tid sökt Hedda Care för en kommentar.