“Övervakning måste övervakas”

Här visas den norska appen "smittestopp". Foto: Heiko Junge, TT.

Uppdaterad: 29 april, 2020 14:30

Civilrättsorganisationer är oroade över teknik som används för att spåra smittspridningen. Det blir allt vanligare för länder att använda teknik för att spåra viruset. Ami Hedenborg, presstalesperson för Amnesty Sverige misstänker att övervakningen kommer missbrukas. 

– Personlig integritet och personlig sfär måste tas hänsyn till.

Att använda teknologin som ett vapen mot den rådande pandemin är något som flera länder i världen just nu gör. I Hongkong bär invånare ett armband som larmar om ägaren lämnar sin bostad, i Norge finns en app som larmar om du har varit i kontakt med någon smittad. Danmark håller på att ta fram en liknande app som Norge och i Sydkorea har det pågått en långtgående digital övervakning sedan pandemins början, för att minimera smittspridningen. I Sverige finns det planer på liknande appar, men det är ännu inget som är officiellt.

 

Kan hamna i fel händer

Petitionen som bland annat Amnesty Interntional och PEN international har skrivit under betonar vikten av transparens i en era av digital övervakning. Ami Hedenborg, presstalesperson för Amnesty Sverige, resonerar enligt samma linje som petitionen.

 

– Dessa inskränkningar måste vara nödvändiga, proportionerliga och det måste finnas en begränsning i hur länge det får användas.  Det vi tänker på som är viktigt i denna fråga är – vad händer sen? Om sådan här typ av data hamnar i fel händer blir det stora konsekvenser, för både stat och invånare.

 

Hon menar på att det allra viktigaste i en digital övervakning är att själva övervakningen också övervakas.

–  Att det finns en tidsbegränsning som är i relation till pandemin är jätteviktigt. 

 

Över 100 internationella civilrättsorganisationer går nu ihop och menar att skärpta regler krävs för denna typ av övervakning inte ska inskränka mänskliga rättigheter.

Den 20 april rapporterade DN om en teknik som redan används i t ex Singapore, som kan kringgå fallgroparna gällande övervakning och etik. Man skulle isåfall lagra data lokalt på mobilen, istället för på en server. Mobilerna ”pratar” direkt med varandra utan att information skickas via internet. Detta sker via bluetooth-signaler för att kunna garantera anonymisering. 

 

Tegnell öppen för användning av teknologi

– Vi kommer säkert så småningom att hamna i ett läge där smittspårning är en viktig bit för att fånga upp fallen vi har kvar. Då kan den här teknologin säkert vara av värde, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid en pressträff nyligen.

Dock är det inte en app  likt den norska ”Smittestopp” som ligger i startgroparna, utan en webbsida där folk själva får gå in och föra in symtom för att skapa en helhetsbild av Sverige.


FAKTA: Petitionen som är underskriven av fler än 100 civilrättsorganisationer trycker på statens ansvar i den digitala övervakningen. ”Detta är en extraordinär situation, men mänskliga rättigheter och lagar gäller fortfarande”, står det i uttalandet. Vi uppmanar alla regeringar att inte svara på COVID-19-pandemin med ökad digital övervakning om inte följande villkor är uppfyllda:” Därefter en lista med totalt åtta krav som bör följas. Bland kraven läggs stor vikt på transparens, tidsbegränsning och en garanterad säkerhet för användarnas data.