Hot och hat hindrar socialtjänstens insatser mot barn och unga

Foto: Pontus Lundahl / TT

  • En av fjorton socialsekreterare menar att de undvikit ingripanden enligt lagen om LVU efter att tagit emot hot.
  • Det är mer än dubbelt så vanligt att socialsekreterare i utsatta områden svarar att de undvikit att ingripa jämfört med socialsekreterare från andra områden.
  • Akademikerförbundet SSR kräver att alltid det skall vara två handläggare i tvångsvårdsärenden.

Peter Karlberg

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar