Bergsjöns kulturhus missar Göteborgs stads 400-årsjubileum

Bygget av Bergsjöns kulturhus som skulle börjat i januari 2020, blir försenat till maj. Anledningen är en pågående ledningsflytt. Till följd av förseningen blir även invigningen framflyttad och kan inte göras i samband med Göteborgs stads 400-årsjubileum, detta enligt projektledaren Christian Motter.

Reporter: Micael Karlsson

Dåliga resultat på Bergsjöskolan – Så jobbar skolan

Skolåret 2018 2019 var det bara 26,3 procent av niondeklassarna som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen på Bergsjöskolan. Särskilt Svenska har eleverna svårt för. Rektorn Monzer El-Sabini  och biträdande rektor Cecilia Wassenius Rapp berättar om hur man arbetar för att höja resultaten.

Reporter Elin Karlström

Göteborgare tycker till om böter för nedskräpning.

Göteborgs Kommunfullmäktige har beslutat att jobba för att utreda möjligheten att införa bötesfällning vid nedskräpning. Park-och naturnämnden ska arbeta med uppdraget tillsammans med Trafiknämnden. Vi frågar göteborgarna vad de anser om förslaget.

Reporter: Embla Starke Sundén.

 

Boplats tar bort andra handsuthyrning – Går ut över studenter

Länge har man kunnat hyra ut lägenheter i Göteborg via boplats, men nu tas andra handsuthyrningen bort från hemsidan.

För just studenter som bara kommer och studerar en kortare tid, kanske blir de svårare för de att hitta något, säger Mats Ekblad, strategisk kommunikatör på Boplats.

 

Hilma Strömberg från Göteborg satsar på att bli bäst i Sverige på bakning

 

 

 

 

 

 

SM unga bagare går av stapeln den 11e Mars. Martin Lundell, VD för svenska bagare och konditorer, säger att tävlingen skapar en enorm karrärsmöjlighet för unga bagare. Det är nio deltagare som kämpar om titeln Juniormästare och bland dem finns Göteborgaren Hilma Strömberg

Nytt projekt på Lindholmen ska informera ungdomar

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nya projektet ”Ung Info Lindholmen” hade invigning idag. Syftet med projektet är dels att förmedla samhällsinformation till ungdomarna på Lindholmen, dels att skapa en känsla av trygghet med regelbunden vuxennärvaro.

Reporter: Klara Sävenlund

 

Stormen Dennis tar över Lindholmen

På grund av stormen Dennis tvingades man idag stänga av en parkering i Lindholmen. Lindholmens parkering är den parkering som drabbats värst av de höga vattennivåerna. Under dagen ska dock vattennivåerna sjunkit enligt Annica Tisell, som ansvarar för skötseln av parkeringen.

Bergsjöns kulturhus missar Göteborgs stads 400-årsjubileum

Bygget av Bergsjöns kulturhus har blivit försenat på grund av ledningsarbeten och kommer att påbörjas i maj 2020 istället för i januari som planerat. Som följd kommer det inte heller att kunna invigas i samband med Göteborgs stads 400-årsjubileum 2021, detta enligt Christer Motter, projektledare för bygget.