En ny digitaliserad vardag för landets studenter

Den 17 mars övergick landets högskolor och universitet till digital undervisning i samband med corona. Studenten Markus Gedda berättar att undervisningen i sig fungerar bra, men att det även finns negativa aspekter med distansundervisning.