Kreativa idéer ger restauranger hopp om att klara krisen

Restaurangbranschen är en av de branscher som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.
Nu försöker man komma på egna kreativa och hållbara lösningar för att klara av krisen.