Lär dig tvätta händerna noggrant

Tvätta händerna är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att skydda sig själv, sin familj och andra i samhället mot det nya coronaviruset. Men hur tvättar men egentligen händerna för att bli helt ren?

Video: Jesper Ahlcrona