Att undervisa hemifrån

Sedan mitten av mars har Folkhälsomyndigheten rekommenderat gymnasieskolor att undervisa på distans. Detta har förändrat vardagen för både lärare och elever.

Ellinor Lennermo