Därför ska dina barn idrotta under pandemin

Vuxna rekommenderas att undvika träning i stora grupper och på gym, men för barn ser det annorlunda ut. Motion och social gemenskap är väldigt viktigt för barnen.

Jonatan Häggström Wedding