Alltmer ensam i den bortglömda glasindustrin

 

När Stieven Jacobsson började blåsa glas för 35 år sedan såg branschen annorlunda ut. I takt med att det importerade glaset tagit över marknaden är det färre och färre som lär sig hantverket. Och idag finns det knappt några glasblåsare kvar.

 

Sofia Hedberg