Kampsportens tjejgrupper ökar känslan av trygghet

Det är betydligt fler kvinnor än män som känner sig otrygga vid utevistelse om kvällarna. Detta är något som kampsport kan hjälpa till att motverka. Tre gånger i veckan håller klubben i Kviberg pass enbart för tjejer.

Yasmine Christensson Kavur