Vitt snus kan göra fler till rökare

Tobaksfritt snus även kallat vitt snus ökar bland unga. Enligt Louise Adermark, docent i neurobiologi, påverkar nikotinet hjärnans belöningssystem och kan leda till andra typer av missbruk.

Hedda Andréasson & Svante Alling