Tufft för fiskhandlarna – inflationen spär på priserna

När priset på fisk ökar förändras kundernas köpmönster vilket skapar utmaningar. Nu måste fiskhandlarna se över sina inköpsvanor. Vi har besökt fiskauktionen för att höra vad fiskhandlarna har att säga.

Adam Bokinge, Sarah Hedlund