Video från redaktionerna på JMG

Göteborgs arkitekturpolicy presenteras idag

Göteborg har en ny arkitekturpolicy. Idag presenterades den för allmänheten i Älvrummet av stadsarkitekten Björn Siesjö.

Policyn handlar om hur Göteborg ska byggas för att utvecklas till en bättre stad med bättre livskvalitet och livsmiljöer. Visionen för staden är övergripande och fokuserar inte specifikt på något område men just de offentliga ytorna tycker Björn Siesjö är viktiga.

– Vi måste framförallt prata om våra gemensamma rum som ju formar staden och stadslivet, säger han.

Nästa gång det går att höra en presentation av arkitekturpolicyn är den tionde april klockan 18 i Älvrummet.

Reporter: Karin Zwinkels

Grundskoleförvaltningen: Det handlar om att ha eleven i fokus

I somras trädde centraliseringen av för‐ och grundskolorna i kraft. Det ska bli en positiv förändring för elever och personal på Göteborgs skolor.

Diskussionen om centralisering har varit på tapeten sedan våren 2017, då kommunfullmäktige kom fram till det efterlängtade beslutet. Centraliseringen påbörjades första juli 2018. Ulrica Johansson berättar mer.

Reportrar: Philippa Fransson, Sanna Stark och Hanneloes Grezel

Västtrafiks ordförande – positiv till civilklädda kontrollanter

Det var ett tag sedan man kunde stöta på civilklädda kontrollanter i Göteborg. Men nu öppnar Västtrafiks nya ordförande Peter Hermansson för att de kan komma tillbaka igen.

– Vi måste få upp betalningsvilligheten hos resenärerna, säger Hermansson.

Reporter: Felix Hansson

Fri entré på badhus för barn och ungdomar slopas

Stora nedskärningar i idrotts- och föreningsförvaltningens budget innebär bland annat att barn och ungdomar i Göteborg inte längre kommer att ha gratis inträde till stadens badhus.

Alliansbudgeten i Göteborg har resulterat i stora förändringar för idrotts- och föreningsförvaltningen. Enligt förvaltningens direktör, Anders Ramsby, innebär den nya budgeten att förvaltningens egen budget ligger i obalans med 24 miljoner kronor.

Av dessa 24 miljoner är den enskilt största ekonomiska posten simundervisningen, som kostar 15 miljoner enligt Ramsby. Där ingår den fria entrén på badhus för barn och ungdomar, vilken framöver kommer att slopas. Detta beslutades på förvaltningens möte under tisdagskvällen.

–          Dessvärre kommer vi inte att ha kvar den tjänsten, berättar Anders Ramsby.

En del av den uppstådda problematiken kring simundervisningen beror enligt Ramsby på att Göteborgs Stad hade räknat med att få ett statligt bidrag till detta. Detta bidrag plockades dock bort i den nya regeringsbudgeten.

–          För pensionärer gäller dock fortsatt fri entré, säger Anders Ramsby.

Reportrar: Magnus Johansson och Karl Andersson

Kaféverksamheten på Allégården blir kvar

I början av februari i år kom förslaget att kaféverksamheten i aktivitetshuset Allégården skulle läggas ner i samband med sparåtgärder. Efter att Allégårdens pensionärsförening demonstrerat och samlat in underskrifter beslutade nämnden att låta verksamheten vara kvar.

Den 25 mars beslutade Social resursnämnd att inte lägga ner kaféverksamheten inne på Allégården. Det anrika aktivitetshuset bjuder på aktiviteter för Göteborgs seniorer och samlingsplatsen är betydelsefull för många.

– Jag trivs jättebra här på Allegårdén. Det är vård och omsorg vi ger till varandra. Det krävs inte mycket pengar, en årsavgift och sedan aktivitetsavgift om man vill delta, säger Ingemar Modig som är med i Allékören och Sambandet som är två aktiviteter.

När Social resursnämnd igår samlades till möte godkände nämnden inte förvaltningens besparingsförslag. Utanför mötet stod föreningen och demonstrerade.

– Vi samlades utanför mötet och så krävde vi att politikerna skulle komma ut, vilket de gjorde. Vi fick en jättefin dialog med dem och vi överlämnade också 2 192 namnunderskrifter som protest mot nedläggningen, säger Ingemar Modig.

Föreningens styrelse kommer nu ha en fortsatt dialog med Social resursförvaltning om hur kaféverksamheten i framtiden ska drivas.

Reporter och Fotograf, Matilda Falk

Radio LIVE inför demonstrationen i februari

Radio LIVE från demonstrationen i februari

Så gör göteborgarna med sin pant

Den senaste rapporten från Returpack visar att Västra Götalands invånare i genomsnitt pantar 171 burkar och petflaskor per år. Totalt pantades 2 miljarder burkar och petflaskor under 2018. Detta är en stor ökning sedan året innan. Vi har frågat göteborgarna om deras pantvanor och vad de tror är anledningen till att man nuförtiden pantar mer.

Reportrar: Paula Llopis Martínez och Sanna Stark