Fri entré på badhus för barn och ungdomar slopas

Stora nedskärningar i idrotts- och föreningsförvaltningens budget innebär bland annat att barn och ungdomar i Göteborg inte längre kommer att ha gratis inträde till stadens badhus.

Alliansbudgeten i Göteborg har resulterat i stora förändringar för idrotts- och föreningsförvaltningen. Enligt förvaltningens direktör, Anders Ramsby, innebär den nya budgeten att förvaltningens egen budget ligger i obalans med 24 miljoner kronor.

Av dessa 24 miljoner är den enskilt största ekonomiska posten simundervisningen, som kostar 15 miljoner enligt Ramsby. Där ingår den fria entrén på badhus för barn och ungdomar, vilken framöver kommer att slopas. Detta beslutades på förvaltningens möte under tisdagskvällen.

–          Dessvärre kommer vi inte att ha kvar den tjänsten, berättar Anders Ramsby.

En del av den uppstådda problematiken kring simundervisningen beror enligt Ramsby på att Göteborgs Stad hade räknat med att få ett statligt bidrag till detta. Detta bidrag plockades dock bort i den nya regeringsbudgeten.

–          För pensionärer gäller dock fortsatt fri entré, säger Anders Ramsby.

Reportrar: Magnus Johansson och Karl Andersson