Ny studie om vårdens påfrestningar under pandemin

Foto: Claudio Bresciani / TT

  • Studien visar att en femtedel av medarbetarna på kvinno och nyföddhetsvården var utmattade
  • Studien gjordes av Karolina Lindén på Göteborgs universitet
  • Karolina Lindén, ”Skickar en ganska kraftig varningsklocka”

 

Svante Alling 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar