Sveriges vanligaste jobb – på en ovanligare arbetsplats

Varje dag cyklar hemtjänstpersonalen mellan besöken i Göteborgs södra skärgård. Marie Green är undersköterska och en av de som skapar trygghet i omsorgstagarnas vardag. Foto: Sofia Jäger

• Undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är Sveriges vanligaste yrke, enligt ny statistik från SCB.

• För hemtjänsten i Södra skärgården styr färjetrafiken både personalens arbetstider och när omsorgstagarna får sina insatser, eftersom färjan är deras enda transportmedel mellan de olika öarna.

• I inslaget följer vi personalens arbete och får höra vad som händer när stormväder försvårar det.

 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar