Rekordförsäljning för Volvo Cars

Efter en rekordförsäljning på 571 577 globalt sålda bilar har kinesiska Volvo Cars rörelseresultat tagit ett stort steg fram i en positiv riktning. Från 11 miljarder kronor under 2016 har de ökat till över 14 miljarder under fjolåret, en ökning med nästan 28 procent.