Ensam i karantän?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemkarantän för de med minsta förkylningssymtom. Vilka drabbas hårdast av den ensamheten som följer karantän?

─ Om vi tänker att det skulle bli en “lockdown” som pågår under lång tid. Det kommer ha störst effekt för dem som inte var så ensamma innan. De som är vana att umgås med vänner, släkt och familj, säger Filip Fors forskningssamordnare vid Umeå Universitet.

 

Han skrev 2015 studien Den svenska ensamheten: om hur olika former av ensamhet påverkar vårt välbefinnande tillsammans med Bengt Frülde. De drog slutsatsen att mellan en halv och en miljon svenskar känner sig ensamma. Det var då, 2015. Fors fortsätter med att poängtera att orsaken till varför man är socialt isolerad påverkar i högsta grad.

─ Om du är isolerad för att du har väldigt svårt att få andra människor att vilja vara din vän, det borde ju slå hårdare på ens psykiska välmående än om man är isolerad på grund av en sådan här epidemi.

 

Totalt 2 510 fall av det nya corona-viruset, COVID-19, har bekräftats i Sverige. [källa: Folkhälsomyndigheten, uppdaterad 25/3 14.00]. Allt fler varslas eller permitteras från sina jobb. Många isolerar sig i och med den nya samhällsssmittan. Inte minst kan man se häftigt vidtagna åtgärder i andra länder. Gränser som stängs, icke-essentiella företag måste upphöra med sin verksamhet och utegångsförbud som införs. Riktigt där är vi inte ännu i Sverige.

 

Filip Fors ser rätt positivt på framtiden, vilket kan ha att göra med hur han tror svenskar generellt kommer att tackla ensamhet som kommer med en “lockdown”.

─ Blir det ett normaltillstånd. Man vet att ingen annan har möjlighet att träffa vänner som man brukar. Då tror jag att det inte slår lika hårt.

─ Det finns studier som visar att man känner sig mindre ensam i Nordeuropa, fast man har tätare kontakt med familj till exempel i Sydeuropa. Det kan bero på att vi inte har samma sociala förväntningar på att vi ska vara i varandras umgänge. Här är det mer acceptabelt att man är själv.

 

Reporter & fotograf: Emil Lindberg