Båtklubbar riktar stark kritik mot Grefab

Det är just nu stormigt mellan det kommunala båtbolaget Grefab och deras båtklubbar i Göteborgs hamnar. Ett antal ordförande i klubbarna går nu samman och riktar stark kritik mot bolagets verksamhet.

2019 lämnade stadsrevisionen en granskningsrapport över de brister som fanns i verksamheten. Grefab valde att inte anta kritiken, vilket upprört både båtägare och båtklubbsordförande. Båtklubbarna Hovås-Askim och Björlanda Kile anser att de får för lite information om hur man ska underhålla bryggor och båtplatser men även att bemötandet av kritik och klagomål inte hanteras på rätt sätt. Samtidigt höjs hyrorna på båtplatserna.

Att priserna höjs beror på ett EU-direktiv från 2010. Direktivet innebar att det inte längre skulle vara tillåtet att ha lägre priser på kommunala verksamheter, än vad man har för andra kommunala aktörer. För att inte få betala en summa på 10 miljoner kronor valde därför Grefab att fördela betalningen med 1 miljon per år, i 10 år. Det innebar för kunderna en prisökning av hyrorna med 5 %. Ann-Christine Alkner- Dahl, som är VD för Grefab menar att man berättat om prisökningen och direktivet för kunderna, och att nu efter 10 år är snart betalningen klar.

När det gäller underhållet av bryggorna och klagomålen berättar Anders Söderberg, som är vice VD för Grefab, att man har en klagomålshantering och att man försöker underhålla bryggor i den mån av tid och pengar man har. För att få återkoppling på sina klagomål behöver man säga till i förväg att man vill ha återkoppling, och då får man även det. Man förstår även att inlämningen av klagomål kan ha blivit otydligare, då man var tvungna att strukturera om sin hemsida på direktiv av Göteborgs stadshus AB, men att det fortfarande finns möjligheter att göra detta via mail och telefon.

Båtklubbsordföranden är dock fortfarande kritiska till Grefabs arbetssätt och verksamhet. Janerik Dimming (Hovås-Akims båtklubb) och Anders Torwald (Björlanda kile båtklubb) är två av de fem båtordförandena som anser att mer behöver göras.

Reportrar: Julia Wide & Kajsa Lecander