Karlskronas förskolevikarier saknar rutiner för coronaviruset

Louise André, timvikarie vid Karlskrona kommuns förskolor, är orolig över att vara en potentiell smittospridare av coronaviruset. Karlskrona kommun har inte gett timvikarier specifika rutiner för hur de ska hantera sin arbetssituation.

Tove Christensen