Minskade arbetsmöjligheter för kulturarbetare

Restriktionerna som råder för att hantera spridningen av covid-19 har lett till att många kultur- och nöjesevenemang i Göteborg har ställts in eller skjutits fram. Detta har medfört minskade arbetstillfällen för de som jobbar med sådana evenemang.

 

Carl Liliebäck