Negativa följder för skolelevers utbildning på grund av pandemin

Pandemin har gjort att många skolor för tillfället bedriver sin undervisning på distans. Detta är något som har fått negativa konsekvenser för elevers utbildning. Hör högstadieläraren Stefan Söderqvist berätta om hur pandemin har påverkat sina elevers utbildning.

Malva Söderqvist