Näthandeln som växer – en möjlighet eller en fälla?

Näthandeln ökade med 40 procent under 2020 jämfört med året innan, enligt Postnords E-barometer. Erica Abrahamsson är en av dem som ofta handlar på nätet, framförallt nu under pandemin. Ingen vet ännu säkert vilka konsekvenser den ökande näthandeln får för privatekonomi och miljö.

Cajsa Reuterberg