Pandemin gjorde 2020 till ett riktigt hundår

Många hunduppfödare vittnar om ett rekordintresse för att skaffa hund sedan pandemin bröt ut. Men eftersom husdjuren numera är vana att ha sina ägare hemma, så kommer det innebära en stor omställning för dem när samhället återgår till det normala livet.

Rebecca Hyde-Price Aggestam