Varför litteraturen hjälper oss under pandemin

Litteraturen kan lugna oss och ge oss perspektiv på livet under en orolig tid, till exempel under en pandemi.

Det vet Andreas Lassus, bibliotekarie på Öckerö bibliotek.

Man kan hitta stöd i berättelser och skildringar som liknar det man själv är med om, säger Lassus.

Ellinor Ericstam