Pandemin har satt sina spår även i stallen

Tävlingarna har sedan en längre tid varit inställda, något som medfört både positiva och negativa konsekvenser. Men hur ser det egentligen ut för människor som jobbar med hästar idag?

Ida Lindemann