Att handla i andra hand – en växande trend

Många människor köper kläder som de egentligen inte behöver. Ofta hamnar de då i soptunnan. Ett alternativ till detta är att skänka kläderna till en second-hand butik. Att köpa i andra hand är både miljövänligt och har blivit trendigt.

Statistik/fakta enligt artikel från Chalmers tekniska högskola på forskning.se.

Lukas Stenström