Ökat arbete för skolsäkerheten i Göteborg

Är Göteborgs gymnasieskolor förberedda för en skolattack, likt det som hände i Malmö? Utbildningsförvaltningen svarar.

Noam Bertling