Varmare väder påverkar tusenårig tradition

Hundspann har blivit en alltmer populär fjällaktivitet i Sälen, men det varmare vädret påverkar hur hundspann kan bedrivas i framtiden – och hur det bedrivs nu.