Äldre hamnar utanför när digitaliseringen ökar

Var femte person över 65 år kan inte använda onlinetjänster. Med den ökande digitaliseringen riskerar äldre att hamna utanför i samhället. Nanny och Bengt Ohlsson tycker att digitaliseringen gått för långt.
— Jag vill inte vara med längre, säger Bengt Ohlsson.

Anna Sandlin och Otto Vogel