Så tänker ChatGpt om fusk på universitetet

 

Hur ser ChatGpt på sin roll i förhållande till fusk på universititet?
Vi frågar chatboten och får svar.

Rebecca Nymann och Kalle Mossberg