Chalmerister förbereder årets cortége

Till helgen är det Valborg och nu är studenter från Chalmers i full gång att förbereda med den årliga cortégen.