Könstillhörighetslagen kritiseras från flera håll

Sveriges könstillhörighetslag är 50 år gammal och röster har höjts om att den är omodern. Ett förslag om att dela upp den i två separata lagstiftningar har lagts fram vilket har lett till både positiva och negativa reaktioner.

Anna Bengtsson & Johanna Berglund