Författare: webbred

Vivo – ett okänt men framgångsrikt företag

 

Idag lanserar Samsung en ny mobiltelefon i sin Galaxy-serie, Galaxy S10. Samtidigt introducerar Vivo sin nya skapelse V15 Pro men i skymundan av de stora bjässarna.
–Du tänkte på vilket företag… jag känner inte till Vivo, säger Simon Rabaa, anställd på Elgiganten.

På senaste tiden har Apple och Samsung dominerat den mobila marknaden. Sakta men säkert har några andra företag börjat göra namn, såsom Huawei. Även om det finns flera olika företag föredrar man att köpa de stora företagens produkter.
–De är oerhört starka varumärke, starka företag. iPhone säljs mycket av sig själv, det har de gjort sedan grunden, säger Simon Rabaa.

Idag lanserar Samsung sin nya telefon Galaxy S10, Galaxy S10+ och Galaxy S10E. Å ena sidan har vi Samsung, å andra sidan har man Vivo som också ska introducera sin V15 Pro idag. Ett företag som på tio år har växt sig till en topp-10 kandidat bland mobiltillverkning. Trots den stora succén är företaget okänt till de flesta i Göteborg som inte har någon kunskap om det.
–Du tänkte på vilket företag? Jag känner inte till Vivo, jag har ingen kunskap om det, säger Simon Rabaa.

Reporter: Samarth Katiyar

Internationella modersmålsdagen

Imorgon den 21 februari är det den internationella modersmålsdagen. Syftet med dagen som grundades 1999 av Unesco är att främja den språkliga mångfalden. Världskulturmuseet i Göteborg håller tillsammans med Språkcentrum ett event för att uppmärksamma dagen.

Modersmålsdagen är tradition på Världskulturmuseet i Göteborg.

–Vi har som tradition att fira Modersmålsdagen på Världskulturmuseet där våra lärare och deras elever får visa upp sitt språk och sin kultur genom olika uppträdanden så som dans, sång och diktläsning, säger Amor Segerhammar, enhetschef Göteborg stad.

Uppskattningsvis finns det runt 200 modersmål i Sverige. Svenskan talas av flest personer, närmare inpå 8 miljoner. Därefter kommer finskan och arabiskan. Vissa modersmål som talas i Sverige har bara ett par hundra talare, exempelvis det afrikanska språket woolof. Sverige har också de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Språklagen och bestämmelserna kring mångkultur

År 2009 grundades en lag som innefattar vilka bestämmelser som ska finnas kring det svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Syftet med lagen är liksom Internationella modersmålsdagen att främja mångfald, och framför allt den språkliga mångfalden. I lagen framkommer det att svenskan ska vara huvudspråket i Sverige och att det ska vara samhällets gemensamma språk. Alla ska ha tillgång till det och språket ska finnas på alla samhällsplan. Men lagen innefattar också ett stöd för nationella och språkliga minoriteter.

”Den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket”

och

”Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.”

står det 14 paragrafen i Språklagen (2009:600).

I Barnkonventionen som är undertecknad av 196 stater står det också att barn som tillhör en etnisk-, religiös-, eller språklig minoritet eller ursprungsbefolkning ska ha sitt egna kulturliv, utöva sin egen religion och använda sitt egna språk. Modersmålet och utbildningen inom det är viktigt för barnets utbildning, familjens välbefinnande och samhällets sociala sammanhållning.

Tommaso Milani, professor och proprefekt på institutionen för svenska språket, menar att modersmålsutbildning inte bara stödjer utvecklingen av barnets modersmål, utan också utvecklingen inom det svenska språket.

–Modersmålsutbildningen bör utökas, det hade gynnat både barnen och det svenska samhället, säger Milani.

–Imorgon uppmärksammas Internationella modersmålsdagen för tjugonde gången. Det är viktigt eftersom det finns ett växande hot emot modersmålsundervisningen i Sverige, tillägger han.

Reporter: Ida Renström

Klimatkampanj ska få 100 000 att sluta flyga

 

 

Att flygning skadar miljön är de flesta medvetna om, men inte alla är beredda att ge upp det. Kampanjen Flygfritt 2020 arbetar för att 100 000 svenskar ska avstå helt från att flyga nästa år.
– Jag är helt säker på att vi kommer uppnå målet, säger Maja Rosén grundare av kampanjen.

Maja Rosén var med och startade kampanjen redan 2018, under namnet ”Flygfritt 2019”. Denna kampanj lockade 14 500 medlemmar, men under 2019 är det nya tag som gäller.
Sedan augusti 2018 arbetar Rosén heltid med att skapa ett flygfritt Sverige 2020. Att kampanjen skulle handla om just flygning var för henne självklart.

– Flygning är en tacksam fråga, som väcker mycket engagemang. Det är en av de sista sakerna folk avstår ifrån, säger Rosén.

Rosén vill att kampanjen ska starta en kedjereaktion. Om ett visst antal ställer sig bakom initiativet, är tanken att detta ska inspirera andra att ansluta.

– Ska man önska folk en trevlig semester, eller börja prata om klimatet? avslutar Maja Rosén.

Maja Rosén föreläser ikväll klockan 18.00 tillsammans med Samuel Plumppu på Ekocentrum i Göteborg.

Reportrar:
Flora Bernhardsson och Felix Tornberg

Den bortglömda rutan på Landala torg

 

Rutan på Landala torg invigdes i december 2018 och är tänkt att agera som en frizon för alla som går in i den. Om en person ställer sig i rutan är det en signal för att den söker kontakt. Ser man någon som står i rutan är det ens eget ansvar att gå fram för att se om man kan hjälpa till med något.

Idén kring rutan är unik men nyheten om den har inte nått ut till alla i området. Fadiv Ayad äger en grönsakshandel precis vid rutan men har inte blivit informerad om dess existens eller syfte. Se vårt reportage om huruvida idén bakom rutan är bra och om hur man kan göra för att nå ut till fler personer när något nytt händer i området.

Reporter:
Linnea Bergkvist

Majorna-Linné toppar drogstatistiken

 

Sedan 2004 har Göteborgs stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. I Göteborg ligger cannabisbruket något över genomsnittet jämfört med riket, och skillnaderna mellan olika stadsdelar är stora. Se klippet för att höra Ulla Kungur, utvecklingsledare för kartläggningen, berätta om orsakerna bakom.

Reporter:
Zelma Lundeström

Göteborg stad bjuder in till möte om stadens framtid

 

Igår klockan 13:00 öppnade dörrarna till Selma Center. Där diskuterade representanter från stadsbyggnadskontoret planer kring hur staden kommer utvecklas med dess invånare.

 Den 11 december presenterade Göteborgs Stad ett samrådsförslag till en ny översiktsplan kring hur kommunernas mark och vatten ska användas. Syftet med detta är att det på lång sikt ska kunna främja stadens hållbara utveckling. Stadsbyggnadsnämnden har nu bokat in sig på olika platser i Göteborg för att föreläsa, diskutera och ta emot synpunkter kring dessa förslag.

– Jag hoppas att det kommer alla slags personer, säger Sara Brunnkvist, samhällsplanerare på Stadsbyggnadskontoret.

 Göteborgs stad kommer att arrangera samma arrangemang under åtta tillfällen till på sex olika platser. Nästa stopp blir imorgon den 20 februari på Blå Stället i Angered.

 

 

Reporter:
Gustav Stjernkvist

Nyheter i Göteborgs restaurangvärld

 

Amerikanska bakverk möter svensk fika!

Roy Fares meddelade att ryktena om en ny satsning i Göteborg stämmer. Konditorn, tidigare känd från flertalet TV-produktioner, kommer i maj öppna ännu ett konditori, Mr. Cake, denna gång vid Stenpiren. Mr. Cake finns redan i Stockholm och beskrivs som platsen ”amerikanska bakverk möter svensk fika”.

Välkommen till underjorden!

Den nyöppnade klubben Mahiki är en polynesiskt inspirerad klubb beläget i Palacehuset på Södra Hamngatan. År 2006 skapades konceptet i London och har nu även öppnat dörrarna till den mystiska ”underjorden” även i Göteborg. Mahiki är just namnet på den polynesiska vägen till underjorden och här kan du dricka fruktiga cocktails, äta pan-asiatisk mat och dansa på borden till sent inpå småtimmarna.

Häng med på resan!

Nattklubben Excet har i många år varit i behov av en renovering, och just nu är arbetet med att rusta upp den välbesökta klubben i fullgång efter att de nya ägarna ESS Group köpt företaget under 2018. Under renoveringstiden uppmanas gästerna att ”hänga med på resan” mot det nya Excet!

Nya frestelser på Miss F!

Den gamla smörgåsbutiken ute på Lindholmen har fått en uppgradering när det kommer till både meny och atmosfär. Det har skett en nyöppning där det presenterades en ny fräsch inredning samt en meny som erbjuder allt från de klassiska smörgåsarna till pizza och panini.

 

Reporter:
Amanda Almius

 

Fossilfri transport i Göteborg till 2030

 

Miljö- och klimatnämnden antog transportutmaningen med målet att Göteborgs transport år 2030 ska vara fossilfritt.

– Vi måste ta risker, säger ledamot Axel Darvik.

 

Göteborg har antagit utmaningen att senast år 2030 driva all stadens transport på fossilfria bränslen. Utmaningen kommer ifrån Fossilfritt Sverige vilket är ett regeringsinitiativ med målet att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen.
För att transporten ska räknas som fossilfri ska utsläppen vara 70 procent mindre än de av fossila drivmedel. De bränslen som idag uppfyller de kraven är bland annat el, vätgas och biogas.
Helena Norin, ledamot och vice ordförande på Miljö- och klimatnämnden, spekulerar i att en stor del av förändringar till följd av utmaningen kommer ske i det tysta.
– Som medborgare kommer man först kunna lägga märke till är en ökad mängd eldriven kollektivtrafik och på sikt känna av renare luft, säger Helena Norin.
Utmaningen är baserad på Parisavtalet och för att nå målet krävs en minskning av utsläpp på 8-10 procent per år. Det är en mycket högre takt än man kunnat hålla tidigare säger Axel Darvik, ledamot och vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden.
För att nå målet prioriteras kollektivtrafiken. Och Västtrafik siktar högre än Fossilfritt Sveriges utmaning berättar Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.
– Vi ska minska hela varsamhetens utsläpp, i hela regionen, med 90 procent till år 2035, säger hon.

Med hjälp av en kraftfull elektrifiering av transporten kommer buller, miljö- och hälsopåverkan minska. Det är däremot osäkert exakt hur drivmedlet fungerar i praktiken menar Hanna Björk.

– Ingen i Sverige har tidigare haft eldrivna bussar i 10 år. Hur batteriet presterar över tid och hur trafiken kommer fungera i stort vet vi därför inte än, säger Hanna Björk. Det handlar däremot inte om en total elektrifiering. Västtrafik misstänker att andra fossilfria bränslen, som biogas och flytande biodrivmedel, kan komma att lämpa sig bättre än el på glesbygden.

Att man inte har facit i hand är däremot ingen anledning att inte utnyttja den tillgängliga tekniken, menar Axel Darvik.

– Om vi ska nå det här målet måste vi testa ny teknik. Om alla väntar på att se lyckade exempel på annat håll kommer vi aldrig vidare, säger Axel Darvik.

 

Peggy Jacobson

 

Partierna fortsatt oeniga om tiggeriförbud

 

Debatten om tiggeriförbud har återigen blossat upp efter att Amnesty startat en kampanj för att försöka stoppa de kommuner som infört, eller planerar att införa ett förbud. I mitten av december beslutade högsta förvaltningsdomstolen att det skulle vara tillåtet att införa lokala tiggeriförbud. Därför har Sverigedemokraterna nu lämnat in en motion om att förbjuda tiggeri på utvalda platser i staden.
– Alla nyktra politiker borde vara för detta. Alla borde ta sitt ansvar, säger Jörgen Fogelklou, ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg.

Majoriteten av svenskarna är för ett tiggeriförbud. Enligt en undersökning från Novus från 2018 är 6 av 10 svenskar för, medan 2 av 10 är emot. I många kommuner driver nu Sverigedemokrater frågan och Göteborg är inget undantag.

SD saknar tillräckligt med stöd
Men Sverigedemokraterna saknar stöd från övriga partier i kommunen. Moderaternas press-och kommunikationschef Caroline Karlsson säger att partiet inte driver frågan. Detta håller Moderaternas ordförande i Göteborg, Axel Josefson, med om. Han lägger dock till att partiet stödjer ett tiggeriförbud men att det inte stöds av Alliansen i Göteborg.
– Om det skulle bli skarpt läge i kommunen så kommer vi stödja Alliansens linje. Vi driver inte frågan om ett tiggeriförbud just nu, säger Josefson.

När GöteborgNu når Demokraternas pressekreterare Jan-Olof Ekelund, förklarar han att partiet ännu inte har bestämt sig.
– Jag vet att det finns röster både för och emot inom partiet, så vi har inte riktigt satt ner foten än.
Enligt Ekelund har Demokraterna observerat att den förra regeringens tiggerisamordnare Martin Valfridsson, efter att ha varit emot ett nationellt tiggeriförbud, nu svängt i frågan.
– För oss är detta en riksfråga.

Enligt Amnesty kommer ett förbud bara öka klyftorna
Amnesty internationals talesperson för diskrimineringsfrågor, Johanna Westeson, säger i en intervju till SVT att ett tiggeriförbud bara kommer bidra till en ökad utsatthet för redan utsatta människor.
– Det har ingen potential att hjälpa dem till ett bättre liv.

Sverigedemokraternas förslag gäller inte hela Göteborg, utan en rad utvalda platser. Jörgen Fogelklou, ordförande för Sverigedemokraterna i Göteborg, menar att det finns en fara att problemet kommer förflyttas när förbudet bara gäller vissa platser. Men han tycker att det signalerar att det är onödigt att tigga i Göteborg.
– Vi har kommit fram till ett tjugotal platser. Folk kommer inse att det är onödigt att komma till Göteborg och tigga, säger Fogelklou.
GöteborgNu har försökt nå Amnesty Göteborg för en kommentar.

 

Text & bild: Ola Palmström & Fredrik Lindblom