Författare: webbred

Äldre hamnar utanför när digitaliseringen ökar

Var femte person över 65 år kan inte använda onlinetjänster. Med den ökande digitaliseringen riskerar äldre att hamna utanför i samhället. Nanny och Bengt Ohlsson tycker att digitaliseringen gått för långt.
— Jag vill inte vara med längre, säger Bengt Ohlsson.

Anna Sandlin och Otto Vogel 

Fotbollstränaren som brinner för ett tryggare Biskopsgården

Oroligheterna i Biskopsgården diskuteras ständigt. Fotbollstränaren Hector Valeria vill lyfta idrottandet som brottsförebyggande åtgärd. Han menar att pengar inte är hela lösningen utan trycker på att lokala förebilder är det viktigaste för en förändring.

 

Maja Lundberg, Emil Håkansson